12, జనవరి 2020, ఆదివారం

శూన్యం - అనంతం


ఆ.వె.
ఆర్యభట్టు, నాడు ఆలికి జడియని
భర్తలెందరనుచు ప్రశ్నవేసి,
పురుషుడొక్కడైన పుడమిలేక, జవాబు
శూన్యమని, కనుగొనె ’సున్న’ నట్లు!
(ఆర్యభట్టు ప్రాచీన ఖగోళ శాస్త్రవేత్త. సున్న ను కనుగొన్నది ఇతనే అని చెప్తారు. ఖగోళ శాస్త్రానికి, శూన్యానికి అవినాభావ సంబంధం, అందుకని శూన్యమనే పద ప్రయోగం చేసాను)
ఆ.వె.
వ్రాయగోరె శ్రీనివాసరామానుజం
నేటి భార్యలకు వణికెడు పతుల
లెక్క; నంతులేక లెక్కింపజాల '
నంతము
ను కనుగొనె నతడు వేత్త!
(
Infinity (అనంతము)ను కనుగొన్న ప్రఖ్యాత గణిత శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస రామానుజం ఆర్యభట్టు తో పోల్చితే నిన్న మొన్నటి వాడే. ఈ పద్యంలో లెక్కలు వ్రాయడం పద ప్రయోగం)
- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల
12.01.2020
ఇది వాట్సాప్ లో పంపబడ్డ జోకుకు పద్యరూపం.
ఆ జోకు ఇది:

ఆ ఒరిజనల్ జోకుని కల్పించిన వారికి నా ధన్యవాదాలు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

గమనిక

O దయచేసి తెలుగు వ్యాఖ్యలు ఆంగ్ల లిపిలో కాక తెలుగులోనే వ్రాయమని మనవి. ఎందుకంటే తేట తెలుగుని తెలుగులో చదివితేనే అందం..ఆనందం.. కనుక.!!
O వ్యాఖ్యలు అజ్ఞాతముగా కాక మీ అసలు పేరో లేక కలం పేరో వినియోగించగలరు.

ప్రచలిత సమర్పణలు