21, జూన్ 2022, మంగళవారం

పల్లెకు, పట్టణానికి సూర్యోదయ సాపత్యం..!

ఉత్పలమాల:
నల్లని మబ్బు దుప్పటులు నాకము నంతట నిండియుండగా,
మెల్లగ వాని చీల్చుకొని మేల్కొను భానుని లేతకాంతులే/
తెల్లగ భూమినంతటను తీరగు రీతిని విస్తరింపగన్/
పల్లెకు తెల్లవారగను, పట్నము మత్తుగ చేరె శయ్యకున్!
- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల
31.08.2019

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

గమనిక

O దయచేసి తెలుగు వ్యాఖ్యలు ఆంగ్ల లిపిలో కాక తెలుగులోనే వ్రాయమని మనవి. ఎందుకంటే తేట తెలుగుని తెలుగులో చదివితేనే అందం..ఆనందం.. కనుక.!!
O వ్యాఖ్యలు అజ్ఞాతముగా కాక మీ అసలు పేరో లేక కలం పేరో వినియోగించగలరు.

ప్రచలిత సమర్పణలు