12, జనవరి 2022, బుధవారం

హనుమన్ సద్భక్తి నే మ్రొక్కెదన్!

శుభోదయం.

శార్దూలము.
ఉర్వీపుత్రిక జాడ తానెఱిఁగి యయ్యుత్సాహ సంరంభమున్/
గర్వాంధుండగు రాక్షసాగ్రణికి చీకాకున్ ప్రకోపింపగా/
నార్వేరంబు తొలంగ దాశరథికిన్ హర్షంబు చేకూర్చు నా/
దుర్వారోద్యమ బాహు విక్రముని, నస్తోకప్రభారాశినిన్/
సర్వాభీష్ట ఫలప్రదాత హనుమన్ సద్భక్తి నే మ్రొక్కెదన్!

ఆర్వేరము = కలఁత

భూమిజ యైన సీత జాడ తెలిసికొని, ఆ ఉత్సాహముతో, గర్వాంధుడగు రాక్షసరాజైన రావణుని చీకాకు పరచి, రామునికి కలత పోగొట్టి ఆనందమును కలిగించిన ఎదురులేని బాహుబల సంపన్నుడూ, అనల్పమైన కాంతితో వెలుగొందేవాడు, అభీష్టములన్నీ నెరవేర్చేవాడూ అయిన హనుమకు సద్భక్తితో నేను నమస్కరిస్తున్నాను.

- రాధేశ్యామ్ రుద్రావఝల
12.01.2022

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

గమనిక

O దయచేసి తెలుగు వ్యాఖ్యలు ఆంగ్ల లిపిలో కాక తెలుగులోనే వ్రాయమని మనవి. ఎందుకంటే తేట తెలుగుని తెలుగులో చదివితేనే అందం..ఆనందం.. కనుక.!!
O వ్యాఖ్యలు అజ్ఞాతముగా కాక మీ అసలు పేరో లేక కలం పేరో వినియోగించగలరు.

ప్రచలిత సమర్పణలు