13, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

సమస్య: చూచిననొక్కటౌను మరి చూడనిచో మరొక్కటగు

సమస్య: చూచిన నొక్కటౌను మరి చూడని చో మరొక్కటగు!
అష్టావధానము వేదిక: వై వి యెస్ మూర్తి ఆడిటోరియమ్, ఆంధ్రాయూనివర్సిటీ
అవధాని: శ్రీ తాతా సత్యసందీప్ శర్మ
పృచ్ఛకులు: శ్రీ భైరవభట్ల విజయాదిత్య గారు

అవధాని గారి పూరణ:
మధ్యాక్క
ఱ.
కాచుచు విశ్వమంతటిని గాంచదె యంబిక సతము/
ప్రోచవె యామె దృక్కులవి పూర్ణముగా ప్రజనిలను/
యోచన చేసి చూడ సమయోచిత రీతిని యామె/
చూచిన నొక్కటౌను మరి చూడని చో మరొక్కటగు!

నా పూరణ:
మధ్యాక్కఱ.
చూచితి నప్పరావనెడు షోకుల బాల్య మిత్రు, నట/
దోచిన నాదు వస్తువుల తోడ ఖుషీల చేయగను!
వేచితి కన్నుదాట, మరి వేడుక కైన వాఁడు నను/
చూచిన నొక్కటౌను మరి చూడనిచో మరొక్కటగు!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

గమనిక

O దయచేసి తెలుగు వ్యాఖ్యలు ఆంగ్ల లిపిలో కాక తెలుగులోనే వ్రాయమని మనవి. ఎందుకంటే తేట తెలుగుని తెలుగులో చదివితేనే అందం..ఆనందం.. కనుక.!!
O వ్యాఖ్యలు అజ్ఞాతముగా కాక మీ అసలు పేరో లేక కలం పేరో వినియోగించగలరు.

ప్రచలిత సమర్పణలు